Wednesday, 12 December 2012

DASAR PENGURUSAN HEM

Kadang2 saya terfikir ..memang mudah dunia tanpa kertas...paper less..dah lama da benda ni berlaku..waktu saya melahirkan anak no 4 di Hospital putrajaya..semua 'paper less'..and data yang dicatat sangat lengkap.

Sekarang ni sy nak buat macam tu juga la...paper less...Sapa nak bahan2 ambil jer di blog saya kan...

OK...ni yang pertama PENGURUSAN UNIT HEM
TAHUN 2013


ISI KANDUNGAN                                                     MUKASURAT

Visi Sekolah                                                                                                      3
Misi  Sekolah                                                                                                    3
Motto Sekolah                                                                                                   3
Objektif Sekolah                                                                                                3
Matlamat Sekolah                                                                                              3
Visi Jabatan Pelajaran Negeri Selangor                                                                4
Misi Jabatan Pelajaran Negeri Selangor                                                               4
Visi Kementerian Pelajaran Malaysia                                                                   4
Misi Kementerian Pelajaran Malaysia                                                                  4
Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia                                                           4
Falsafah Pendidikan Kebangsaan                                                                        5
1.0        Mandat                                                                                                             6
1.1        Definisi                                                                                                             6
1.2        Mandat Berdasarkan Bidang Hal Ehwal Murid                                                       7
1.3        Mandat Berdasarkan Bidang Kewangan                                                               7
1.4        Mandat Berdasarkan Fizikal                                                                                8
1.5        Mandat Berdasarkan Hubungan Luar                                                                   8
2.0        Pengurusan Hal Ehwal Murid                                                                             9
2.1        Pendahuluan                                                                                                     9
2.2        Objektif Kecemerlangan Pengurusan Hal Ehwal Murid:                                          10
3.0        Dasar Pengurusan Hal Ehwal Murid                                                                     11
            LAMPIRAN 1
1.0        Pengurusan Kelas                                                                                  12
2.0        Pengurusan Perhimpunan Pagi                                                               13
3.0        Kekemasan Diri Pelajar                                                                         13
4 .0       Aspek Keselamatan                                                                               14
5 .0       Perhimpunan Mingguan                                                                          14
4.0        Jawatankuasa Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid                                      15
            LAMPIRAN 2
1          Jawatankuasa Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid                         17
2          Unit Bimbingan & Kaunseling                                                                  18
3          Unit Disiplin Sekolah                                                                              20
4          Unit Tindakan SSDM                                                                              21
5          Unit Aduan & Tindakan                                                                           22
6          Unit Kehadiran Murid & Ponteng                                                              23
7          Unit Pengawas Sekolah                                                                          27
8          Unit Pengurusan Kantin                                                                          31
9          Unit Kendiri / Denggi                                                                              32
10         Unit Pengurusan 3K                                                                               35
11         Unit Pengurusan Kesihatan                                                                     38
12         Unit Pengurusan KWAPM                                                                      40
13         Unit Pengurusan RMT                                                                            41
14         Unit Pengurusan Vitamin 1M                                                                   42
15         Unit Pengurusan Susu Sekolah                                                               43
16         Unit Pengurusan SPBT                                                                          47
17         Unit Pengurusan Projek Khas/RIMUP                                                      50        
18         Unit Pengurusan Kebajikan                                                                     52
19         Unit Pengurusan PPDa                                                                           54
20         Unit Daftar – APDM                                                                               56
21         Unit Pengurusan Takaful                                                                        57
22         Unit Keceriaan Kelas                                                                                    60
23        Unit Kebitaraan Murid                                                                             62
24        Unit ‘Bantuan One-Off’                                                                            64
5.0        Carta Aliran Kerja Unit-Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid                         66
6.0        Penutup                                                                                                            67
Rujukan                                                                                                            68

VISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis Berhasrat Menjadi Sekolah Unggul Penjana Generasi Gemilang Menjelang 2013

MISI  SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis Diwujudkan Untuk   Mengembangkan Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti Selaras Dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

MOTTO SEKOLAH

Yakin Pasti Jaya

OBJEKTIF SEKOLAH

1.         Melahirkan murid yang cemerlang di bidang kurikulum, kokurikulum dan berakhlak mulia
2.         Mewujudkan interaksi yang harmonis dan bersepadu antara guru, murid serta masyarakat
3.         Membentuk peribadi murid menjadi insan yang seimbang antara jasmani dan rohani

MATLAMAT SEKOLAH

1.         Melahirkan murid-murid yang berilmu, berdisiplin, beketrampilan dan berakhlak mulia;
2.         Menanamkan semangat rajin belajar kepada murid-murid;
3.         Menjana murid-murid dapat berfkir dan menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah dengan baik;
4.         Melatih murid-murid boleh membaca, menulis dan bertutur dalam Bahasa Inggeris dengan baik;
5.         Melatih murid-murid beroleh kecemerlangan dalam UPSR;
6.         Menggalakkan serta membimbing murid-murid mengambil bahagian yang cergas dalam kegiatan kokurikulum;
7.         Menanam sikap yang dapat menghargai hak-hak orang lain serta bersemangat kekitaan;
8.         Mewujudkan perhubungan yang baik di antara sekokah dengan masyarakat.

VISI JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang


MISI JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang


MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti


MATLAMAT KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
•           Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
•           Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,   berketerampilan dan            sejahtera.
•           Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
•           Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara  Malaysia.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat  dan negara.

[Akta Pendidikan (Akta 550). 1996]

 
1.1       Definisi
Mandat merupakan sesuatu perkara yang dirujuk kepada apa yang diarah atau dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bertanggungjawab (stakeholder) dan yang dilarang melakukannya. (Nota Kuliah Dr Muhamad Bustaman Hj. Abdul Manaf. IAB, KPM, (2007).

“Mandates are written and unwritten rules that govern and guide an institution and its stakeholders. Its may bedrectly tied to laws, by laws, ordinances, ects and charters” (Sevier, 2000, Nota Kuliah Dr Muhamad Bustaman Hj. Abdul Manaf. IAB, KPM, 2007)”:-
l  Tauliah (Punca kuasa)
l  Apa yang mesti dibuat bagi tujuan  memenuhi tanggungjawab dan misinya
l  Garis panduan tanggungjawab umum sesebuah organisasi
l  Semua polisi tersebut akan menentukan ‘nature’, skop dan arah tujuan perancangan institusi terutama strategi-stratregi yang boleh dilaksanakan atau skop kawalan membuat keputusan dan tindakan.
l  Menjadikan perancangan ada ‘validity’ dan ‘reliability’ yang tinggi

Sumber mandat dalam sistem organisasi pendidikan, khususnya di peringkat sekolah adalah seperti berikut:

1          Akta Pendidikan (AP 96)
2          Misi Nasional, Dasar Pendidikan Kebangsaan
3          Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010
4          Pekeliling Ikhtisas dan PKPA
5          Arahan Perbendaharaan
6          Surat Arahan Jabatan Pelajaran Negeri1.2       Mandat Berdasarkan Bidang Hal Ehwal Murid

1          SPI Bil. 8/1985 –Pakaian Seragam murid-murid Sekolah (pindaan)
2          SPI Bil. 7/1986 – Langkah-langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah.
3          SPI Bil. 2/1987 –Kesulitan Mendapatkan Buku Teks.
4          SPI Bil. 2/1991 –Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid.
5          SPI Bil. 3/1992– Pemakaian Tudung /Mini Telekong Bagi Pelajar Perempuan.

6          SPI Bil. 8/1999 – Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan pergi dan Balik  
                                 Sekolah.


1.3       Mandat Berdasarkan Bidang Kewangan

1.         SP Kewangan KPM Bil. 17/1995 – Elaun Penginapan & Makan bagi Guru-guru
            membawa pelajar menyertai kegiatan Kokurikulum.

2.         SPI Bil. 3/1997 – Program dan Aktiviti Sekolah yang melibatkan Dasar dan
            Pungutan Wang

3          Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Bahagian XI Seksyen 124, Sumbangan Bantuan
        dan Sumbangan Modal hendaklah tertakluk kepada Syarat, dsb yang ditetapkan.1.4       Mandat Berdasarkan Fizikal

1          SPI Bil. 14/1989 – Kebersihan Sekolah
2          SPI Bil. 6/1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah
3          Surat Siaran KP (BS/HEP) 8614/026/B(12) : 3 November 1997 - Program Bersepadu Sekolah Sihat
4          Program Bersepadu Sekolah Sihat, 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia.1.5       Mandat berdasarkan Hubungan Luar
1          Bil 6/1988 – Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah
2          Bil I/1991 – Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah.
3          Bil 3/1993 – Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah
4          Bil 9/1991- Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah.
5          Bil 6/1992 – Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan kerajaan negara luar.
6          Bil 12/2000 – Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan
7          Bil 19/2000 – Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah
8          Bil 5/2001 – Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah.

2.0   PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


2.1       Pendahuluan

Pengurusan Hal-Ehwal Murid (HEM) merupakan satu bidang yang perlu dikendalikan dengan baik. Bidang HEM merangkumi falsafah pendidikan yang holistik, falsafah demokrasi yang mengiktiraf harga diri setiap individu, keunikan dan kompleksnya masalah pelajar, keperluan pelajar terhadap pertolongan profesional dan keperluan terhadap usaha menghindar atau pencegahan selaras. (Williamson dan Sarbin, 1940).

Unit HEM bertitik tolak dalam usaha untuk membantu individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (J.E.R.I) sebagaimana yang tercerna dalam Falsafah Pendidikan Negara (FPN). Di peringkat sekolah ia berkehendakkan satu perancangan yang lebih berstruktur dan strategik untuk memastikan sesebuah sekolah itu memenuhi ciri-ciri instituti yang berjaya dalam bidang akademik dan bukan akademik. Oleh itu untuk mencapai hasrat ini, jawatan khas Guru Penolong Kanan (HEM) telah diwujudkan di sekolah bagi membantu pihak pentadbir (guru besar/pengetua) dalam memainkan peranan sebagai pemaju, pembina, pembantu, perancang, pemudahcara, penyelaras, pengawal, penawar, dan kaunselor kepada ahli-ahli di bawah pengawasannya khususnya pelajar-pelajar.


2.2       Objektif Kecemerlangan Pengurusan Hal Ehwal Murid:

Pelaksanaan program atau aktiviti HEM di sekolah adalah berasaskan bidang-bidang yang terangkum dalam unit HEM itu sendiri meliputi kebajikan pelajar dan ko-kurikulum.  Antara matlamat program hal ehwal murid sekolah rendah ialah:

a.         Membantu dalam perkembangan diri murid supaya berfungsi sebagai individu yang seimbang.
b.         Memupuk semangat berdikari, semangat kerjasama dan kekitaan.
c.         Membantu merancang hidup yang lebih bermakna dan berkesan.
d.         Memberi dorongan dan motivasi termasuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam semua aspek
e.         Memperkembangkan potensi dan kebolehan ke tahap maksima.
f.          Membantu murid meringankan masalah yang dihadapi.
g.         Menyedarkan murid tentang pentingnya hidup bermasyarakat.
h.         Menyemai potensi kepemimpinan di kalangan murid.
3.0   DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


RUJUK LAMPIRAN

           
DASAR PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
SK SUNGAI MANGGIS BANTING
SELANGORBerikut adalah ketetapan yang diguna pakai untuk memantapkan pengurusan Unit-Unit
HEM SK SUNGAI MANGGIS
 .

1.0       PENGURUSAN KELAS

1.1       Semua kelas mesti sentiasa dalam keadaan yang bersih, kemas dan ceria. Papan kenyatan perlu diisi dengan maklumat yang bersesuaian dan dikemas kini dari semasa ke semasa.

1.2       Guru- guru mata pelajaran MESTI terlebih dahulu memastikan kelas dalam keadaan bersih dan kemas sebelum memulakan P&P.

1.3       Pada waktu terakhir pula, pastikan kipas dan lampu ditutup, bakul sampah telah dikosongkan, kerusi dan meja tersusun.

1.4       Semua buku kedatangan murid berada di rak selewat- lewatnya waktu ketiga setiap pagi. Guru waktu pertama perlu bertindak mengisi kehadiran sekiranya ada guru kelas yang tidak hadir ke sekolah supaya TIDAK BERLAKU kehadiran  tidak diisi pada hari berkenaan.

1.5       Buku catatan Rekod Merit Demerit murid sentiasa dikemas-kini dan sebarang maklumat baru perlu dilaporkan kepada Guru Disiplin.
.
1.6       Murid hanya dibenarkan keluar dengan KAD KEBENARAN KELUAR dan hanya seorang murid  lelaki sahaja manakala dua orang murid perempuan sahaja dibenarkan keluar pada satu- satu masa.

1.7       Guru kelas perlu sentiasa memainkan peranan memantapkan peranan dan tugas hakiki ketua kelas dan penolong ketua kelas serta ahli jawatankuasa kelas yang lain.

1.8       Semua guru mata pelajaran hendaklah memastikan bilangan murid di dalam kelas dan mengisi buku pengesanan sebelum memulakan P & P.

1.9       Kehadiran LEWAT melebihi masa pertama perlu dilaporkan kepada Guru Disiplin/Guru Bertugas/PK HEM2.0       PENGURUSAN PERHIMPUNAN PAGI

2.1       Guru bertugas mesti hadir ke tapak perhimpunan sebelum jam 7.05 pagi hari setiap hari. Pada pukul 7.15 pagi, murid  sudah berbaris mengikut kelas masing- masing. Guru bertugas mula mengendalikan perhimpunan tepat jam 7.20 pagi (pada hari Isnin setiap minggu)

2.2       Murid yang lewat (tiba di sekolah selepas 7.30 pagi) perlu diambil nama dan dikenakan tindakan yang sewajarnya mengikut peraturan kecil sekolah. Pintu pagar sekolah akan ditutup pada jam 7.45 pagi.

2.3       Murid tidak dibenarkan berkumpul di tempat- tempat tertentu seperti garaj basikal, wakaf dan kantin. Sebaliknya mereka perlu terus berada di tapak perhimpunan setiap pagi. Mohon perhatian guru bertugas/ semua guru untuk memastikan arahan ini dipatuhi.

2.4       Dua orang guru disiplin / guru bertugas akan membantu memantau keadaan semasa perhimpunan pagi dan semasa pulang jam 12.50 / 1.20 petang3.0       KEKEMASAN DIRI PELAJAR

3.1       Semua guru perlu memberi penekanan kepada aspek kekemasan diri murid pada setiap masa.

3.2       Rambut murid lelaki hendaklah sentiasa kemas dan pada ukuran 4:2:1. Kaki seluar mestilah pada ukuran lebih dari 14 sentimeter.

3.3       Murid perempuan MESTI memakai tudung yang sesuai dan anak tudung mestilah berwarna PUTIH sahaja. Tudung berwarna HITAM hanya dibenarkan apabila murid memakai pakaian sukan/ko-kurikulum.

3.4       Senarai barangan larangan  seperti yang dipamirkan perlu dikuatkuasa. Guru perlu bertindak merampas barangan tersebut dan diserahkan kepada Guru Disiplin/PK HEM. Penyerahan barang berharga hendaklah direkodkan didalam buku rekod khas di bilik Disiplin/PK HEM.

3.5       Murid yang mengikuti kelas PJK sekolah dan pakaian tersebut mesti ditukar selepas kelas PJK berakhir.

3.6       Murid WAJIB memakai tag nama dan lencana sekolah pada pakaian sekolah mereka.3.7       Tali pinggang mengikut spesifikasi tanpa logo sahaja dibenarkan dipakai. (Rujuk buku peraturan dan disiplin sekolah). Tali pinggang adalah WAJIB untuk dipakai pada setiap masa.

3.8       Kasut sekolah berwarna putih dan berstokin putih adalah satu peraturan pakaian seragam yang WAJIB. Sandal dan selipar tidak dibenarkan sama sekali.

3.9       Mohon kerjasama semua guru mengambil tindakan segera ke atas murid yang melanggar peraturan sekolah semasa dalam/ luar bilik darjah. (Tindakan menegur/ memberi nama kepada guru disiplin)4 .0      ASPEK KESELAMATAN

4.1       Aspek keselamatan mestilah diberi perhatian pada setiap masa dan guru- guru mesti
memastikan prosedur keselamatan dipatuhi. Sama ada di dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah.

4.2       Sebarang kerosakan peralatan elektrik perlu dilaporkan segera kepada Guru Penyelaras 3K/Guru Bertugas/PK HEM untuk diambil tindakan.

4.3       Guru matapelajaran/ guru ganti mesti berada di dalam kelas tepat pada waktunya dan
tidak sewenangnya meninggalkan kelas tanpa pengawasan yang mungkin mengundang pelbagai risiko keselamatan murid.

4.4       Sebarang bentuk perbuatan buli, vandalisme, gangsterime dan salah laku yang lain diambil tindakan segera oleh guru yang berada di tempat kejadian/ kelas.

4.5       Guru dan  murid dilarang membaiki sendiri sebarang kerosakan elektrik bagi mengelakkan sebarang kejadian tidak diingini.

4.6       Guru- guru juga perlu memantau dan memberi teguran keras terhadap mana- mana murid yang memanjat atau melakukan perbuatan yang boleh mengundang bahaya.

4.7       Sebarang aktiviti/ penggunaan bilik/ kelas selepas waktu persekolahan perlu mendapat kebenaran atau memaklumkan kepada Pentadbir. Aktiviti murid selepas waktu persekolahan , pada hari sabtu dan cuti am hanya dibenarkan jika ada guru bersama- sama murid.
5 .0      PERHIMPUNAN MINGGUAN
(Isnin – 7.20pagi hingga 8.10 pagi)

5.1       Perhimpunan rasmi bermula tepat 7.20 pagi.

5.2       Semua guru WAJIB hadir di tapak perhimpunan sebelum 7.15 pagi.

5.3       Perhimpunan mingguan adalah acara rasmi, maka jika ada majlis tertentu, mohon            penyelaras majlis tersebut memastikan perjalanan majlis tersusun dan lancar .

5.4       Guru bertugas mesti memastikan ;
5.4.1 Semua murid dalam keadaan betul- betul bersedia, terkawal dan berdisiplin pada jam 7.20 pagi.

5.4.2 Pengawas- pengawas bertugas untuk kawalan disiplin dan PA System BERFUNGSI dan BERKESAN.4.0   JAWATANKUASA UNIT PENGURUSAN HAL EHWAL MURID


            RUJUK LAMPIRAN
            
JAWATANKUASA INDUK
PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2013


PENGERUSI                          Sangaji bin Andong         (Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI    Nor Aidah binti Baba        ( PK HEM)
NAIB PENGERUSI               Norhaliza binti Md Piah    (PK Kurikulum)
                                                Mohd Fazil bin Hashim    (PK Ko-Kurikulum)
SETIAUSAHA                       Salmah binti Mahmud
PENYELARAS DATA HEM          Hasniza binti Idris

AHLI JAWATANKUASA
Riyanis bint Ibrahim                                 Vijayaletchumi a/p Perumal
Siti Fadilah binti Hj Saion                         Suhana binti Mohd Sani
Uma Devi a/p Vettarayan                        Siti Zaharani binti Mohammad Ali
Siti Farahaida binti Abu Bakar                Jumly bin Abdul Aziz
Mohd Timothy Joel bin Abdullah            Zakaria bin Mohamed
Razali bin Jamil                                        Isniza binti Suhadak
Mariati binti Adnan                                   Maraziah binti Md Isa
Noraswana binti Abu                               Puspamala a/p Anjora
Noorhayati Ahmad                                   Zarina binti Hj Ali
Nordina binti Razali                                  Fatihah binti Rapaie
Suraidah binti Abdul Salim                      Mariyani binti Mat Jusoh
Shahrul Azuar bin Musahar                    Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti  Zahri

             UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI      Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)      
SETIAUSAHA              Suhana binti Mohd Sani
AHLI                              Riyanis binti Ibrahim
Shahrul Azuar bin Musahar
Mohd Amir bin Hamdan
                                       Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Razali Jamil
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar

PENGENALAN
Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK) merupakan unit khas yang tidak tertakluk di bawah Pengurusan HEM tetapi berfungsi terus di bawah Pentadbiran sekolah.  Walaubagaimanapun, unit ini membantu dengan memberi khidmat yang meliputi aspek Bimbingan dan Kaunseling iaitu:
a.         Bimbingan Pelajar
b.         Bimbingan Rohani
c.         Bimbingan Sosial
d.         Bimbingan Sahsiah
e.         Bimbingan Psikologi
f.          Bimbingan Pencegah Dadah dan Tingkah Laku Positif

MAKLUMAT UNIT

1.         Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.
2.         Mengelolakan program orientasi:
i.          Penerapan budaya sekolah bagi kelas Transisi Tahun 1 dan 4
ii.          Penerangan mengenai tatacara dan penerapan nilai sivik
iii.         Bimbingan peluang- peluang melanjutkan pelajaran

3.         Mengelola dan menguruskan bilik Bimbingan dan Kaunseling (UBK) secara berkesan.
4.         Membentuk pasukan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dan memastikan Kumpulan PRS berfungsi untuk mencapai matlamat unit.
5.         Menyediakan dan memaklumkan jadual tugas, temujanji dan aktiviti Unit Bimbingan dan Kaunseling (UBK).
6.         Menyelaras hubungan dengan Jabatan/ agensi luar untuk mendapat khidmat nasihat.
7.         Menjalankan soal- selidik untuk mendapatkan maklum balas mengenai      budaya sekolah (sampling).
8.         Menjalankan ujian khas untuk mengesan potensi, minat dan sahsiah pelajar.
9.         Mengadakan program khas bagi kumpulan pelajar yang bermasalah (risiko tinggi) dan menyediakan laporan.
10.       Mengadakan program khas mencegah dadah bersama pasukan PPDa,aktiviti/program didalam  dan diluar bilik darjah untuk membantu peningkatan prestasi akademik murid terutama Tahun 6
12        Membina hubungan tugas yang erat dengan unit HEM (Unit Disiplin dan pengawas) dan menwujudkan sistem pengahlian tindakan disahkan/penyampaian maklumat/rekod fail dua hala yang berfungsi dan berkesan.
             UNIT DISIPLIN SEKOLAH


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Shahrul Azuar bin Musahar
AHLI                             Suhana binti Mohd Sani
Mohd Amir bin Hamdan
Riyanis binti Ibrahim
Siti Fadilah binti Hj Saion
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Razali Jamil
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar

             UNIT TINDAKAN SSDM


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Siti Fadilah binti Hj Saion
AHLI                             Suhana binti Mohd Sani
Shahrul Azuar bin Musahar
Mohd Amir bin Hamdan
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Razali Jamil
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar

             UNIT ADUAN & TINDAKAN


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Suraidah binti Abdul Salim
AHLI                             Suhana binti Mohd Sani
Shahrul Azuar bin Musahar
Zakaria bin Mohamed
Mohd Timothy Joel bin Abdullah
Mohd Amir bin Hamdan
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Razali Jamil
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar       UNIT KEHADIRAN MURID & PONTENG


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Riyanis binti Ibrahim
AHLI                             Shahrul Azuar bin Musahar
Siti Fadilah binti Hj Saion
Salmah binti Mahmud
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p PerumalPENGENALAN
Unit Disiplin Sekolah merupakan unit terpenting di bawah Pengurusan HEM yang membantu memberi khidmat yang meliputi aspek penguatkuasaan peraturan kecil sekolah. Unit ini pada dasarnya bergabung dengan 3 unit penting di bawah HEM iaitu Unit SSDM untuk tujuan pelaporan , unit aduan dan tindakan bagi tujuan kawal selia sebarang tindak susul dan unit kehadiran murid dan ponteng. Semua aspek ini pada dasarnya bertunjangkan murid sebagai komposisi utama.

MAKLUMAT AM

1.         Merangka dan menentukan dasar- dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan

2.         Menerima laporan pengawas/ guru pengawas dan seterusnya mengambil
tindakan yang sewajarnya.

3.         Menyediakan dan membekal data dan maklumat disiplin kepada Kementerian/ Jabatan Pendidikan/ PPD.
4.         Setiausaha Unit Disiplin atas nasihat Guru Besar boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes- kes berat mengenai disiplin
5.         Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin murid
6.         Memanggil mesyuarat dan mencatat minit mesyuarat Lembaga Disiplin.(6 x setahun ) dan menyampaikan minit mesyuarat serta keputusan Lembaga Disiplin kepada semua guru.
7.         Menyampaikan maklumat dan perkembangan disiplin dari semasa ke semasa di perhimpunan sekolah.

Bidang Tugas  Setiausaha SSDM 


1          Menyediakan senarai murid-murid  yang berisiko tinggi.
2          Menyediakan & mengemaskini Fail Disiplin / Individu murid bermasalah disiplin.
3          Sentiasa bekerjasama dengan Unit UBK dalam pengurusan murid-murid bermasalah disiplin.(Dokumentasi/Rekod yg. Lengkap dan kemaskini amat penting)
4          Menyediakan laporan Bulanan Lembaga Disiplin
5          Menyimpan Data Analisis Bulanan berkaitan masalah disiplin/salah laku.
6.         Menyimpan semua rekod / data berkaitan masalah disiplin
7.         Menyediakan Tatacara/Prosedur/Garis panduan dan kriteria perlu dalam urusan perlantikan pengawas
8.         Mengadakan majlis perlantikan Pengawas/Penyerahan Watikah.(Bulan Feb.) Jemputan pegawai JPN Unit HEM sebagai perasmi.

Bidang Tugas  Unit Aduan & Tindakan Sekolah 

1.         Menerima semua unsur aduan rasmi dan tidak rasmi sama ada bertulis, verbal, sms, FB, atau surat layang dari ibubapa/penjaga
2          Memastikan pengadu mengisi borang aduan & tindakan untuk tujuan rekod.
3          Berusaha sehabis baik menangani isu sampingan yang boleh diselasaikan pada kadar segera.
4.         Bertindak adil bagi semua pihak dan memanggil mesyuarat dan perlu adakan post mortem (jika perlu)
5          Sentiasa berbincang dengan Jawatankuasa tertinggi mengenai bagi memastikan isu/masalah telah ditangani dengan berkesan.Bidang Tugas  Unit Kehadiran Murid & Ponteng 

1.         Menyediakan Analisis (data) Harian/Mingguan/Bulanan - ponteng sekolah & ponteng kelas.
2          Menyedia dan menyimpan data analisis data social murid mengikut kelas
3          Bertindak adil bagi semua pihak dan memanggil mesyuarat dan perlu adakan post mortem (jika perlu)
4          Sentiasa berbincang dengan Jawatankuasa tertinggi mengenai bagi memastikan isu/masalah telah ditangani dengan berkesan.


             UNIT PENGAWAS SEKOLAH


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Mohd Amir bin Hamdan
AHLI                              Shahrul Azuar bin Musahar
Suhana binti Mohd Sani
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Razali Jamil
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar


PENGENALAN
Unit Pengawas Sekolah merupakan satu badan permuafakatan yang terdiri dari kumpulan seramai 45 orang pengawas dan pengawas rendah yang dipilih bagi tujuan membantu Unit Disiplin Sekolah dalam usaha penguatkuasaan peraturan kecil sekolah.

MAKLUMAT AM
SEMUA GURU ADALAH GURU DISIPLIN dan terlibat secara langsung dalam usaha kepengawasan sekolah.

Bidang Tugas  Guru  Pengawas Sekolah 

1.         Memantau Buku Pemantauan Jaga ( Pelajar datang lewat ) dan mengambil tindakan serta merta.
2.         Mengawal disiplin di tapak perhimpunan dan di kantin ( pada waktu rehat).
3.         Menyemak Buku Pengesanan Pelajar setiap hari dan mengambil tindakan yang sewajarnya
4.         Membantu menyelesaikan masalah- masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas.
5.         Membantu Unit Disiplin Sekolah untuk mengesan dan mengesahkan kesalahan- kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau denda berat berpandukan Surat Pekeliling IKtisas Bil 9/ 1975.
6.         Menanam semangat kekitaan melalui slogan ‘SEKOLAHKU RUMAHKU’ supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya.
7.         Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) untuk mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin sekolah.
8.         Membantu Guru Besar/Guru penolong Kanan HEM membimbing (Grooming) dan menanam nilai-nilai kepimpinan berkualiti dan ketrampilan Akademik di kalangan pengawas dari masa kesemasa dan bertindak tegas menangani kes disiplin/salahlaku pengawas setiap individu pengawas adalah ”role model” kepada semua pelajar.

9.         Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk mengurus kawalan disiplin dalam majlis sekolah
10.       Memastikan penerapan dan penghayatan nilai- nilai murni dipraktikkan di sekolah.
11.       Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.
12.       Mengambil tindakan terhadap kes- kes salahlaku pelajar.
13.       Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa/ penjaga dalam menangani masalah disiplin.
14.       Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan sekolah di kalangan pelajar dan guru.
15.       Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/ buku laporan disiplin.
16.       Melaporkan kes disiplin yang diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu sekali.
17.       Menghubungi pihak polis jika perlu.
18.       Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah (spot check).
19.       Memberi maklumat kepada Penolong Kanan HEM berhubung kes- kes yang serius seperti:
i.          Penyalahgunaan dadah
ii.          Gambar , Video dan Majalah lucah
iii.         Peras ugut
iv.        Kumpulan haram dan gejala LGS

20.       Sedia bertugas pada bila- bila masa terutama pada hari- hari yang difikirkan perlu seperti:
i.          Hari terakhir peperiksaan awam
ii.          Hari Sukan
iii          Hari Keluarga
iv.        Majlis- majlis sekolah


Bidang Tugas  Semua Guru AJK Pengawas Sekolah 

.1         Mengenal pasti murid-murid yang layak untuk dilantik sebagai pengawas sekolah.
2          Memilih dan melantik pengawas yang benar- benar bertanggungjawab.
3          Menghadiri mesyuarat dengan badan pengawas untuk mempastikan supaya peraturan pengawas dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh pihak sekolah ( 1x sebulan)
4          Merangka program kepimpinan dan aktiviti- aktiviti berkaitan dengan pengawas. (Dengan Kerjasama Unit Bimbingan & Kaunseling)
5          Menyelaras tugas- tugas kepengawasan dan memastikan perlaksanaan tugas mereka sempurna dan berkesan.( Instrumen Pemantauan)
6          Sentiasa berbincang dan membimbing Jawatankuasa tertinggi mengenai Kualiti Kepimpinan Cemerlang             UNIT PENGURUSAN KANTIN

PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)      
SETIAUSAHA             Salmah binti Mahmud
AHLI                             Mariyani binti Mat Jusoh
Fatihah binti Rapaie
Noraswana binti Abu
Puspamala a/p Anjora
Maraziah binti Md Isa
Mohd Amir bin Hamdan
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Razali Jamil
Hasniza binti Idris
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar
Nordina binti Razali
Zakaria bin Mohamed
                  UNIT KENDIRI / DENGGI


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)      
SETIAUSAHA             Fatihah binti Rapaie
AHLI                             Salmah binti Mahmud
Riyanis binti Ibrahim
Nordina binti Razali
Zakaria bin Mohamed
Uma Devi a/p Vettarayan
Siti Zaharani binti Mohammad Ali
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar
PENGENALAN
PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH terdiri dari 2 kumpulan unit kecil yang pada dasarnya mempunyai bidang tugas yang hampir serupa. Portfolio ini pada dasarnya menjalankan tugasan secara berkala dan laporan harus dihantar pada setiap hujung bulan ke unit HEM PPD dan jika perlu ke KPM/KMM. Unit ini sangat penting kerana berkait rapat dengan kesihatan dan kebersihan sekolah secara amnya.

MAKLUMAT UNIT


1          Menyediakan dan memastikan dasar sekolah/JPN/KPM dipatuhi oleh pengusaha kantin.(Dibentangkan dalam mesyuarat kantin 1)
2.         Menyampaikan maklum balas daripada pihak murid, guru dan ibu bapa kepada pentadbir sekolah berkaitan pengurusan dan penggunaan kantin.
3.         Membantu pentadbir sekolah dalam perancangan, pelaksanaan dan penilaian berkaitan dengan pengendalian kantin.
4.         Membantu pentadbir sekolah dalam urusan harian yang berhubung dengan kantin.
5.         Menjalankan kegiatan pendidikan, kempen dan lain- lain berkaitan dengan kantin sekolah.
6.         Mengawasi jenis kualiti dan harga makanan yang dijual serta memastikan tiada barang larangan dijual

Bidang Tugas  Guru  Penyelaras KENDIRI dan SISMAKAN


1.         Memantau pelaksanaan buku Sistem KENDIRI dijalankan dengan telus dan tepat
2.         Menerima aduan dan pandangan daripada wakil murid, guru- guru dan kakitangan sekolah serta berhubung dengan Pengurus Kantin berkaitan aduan yang diterima.
3.         Membuat pemeriksaan dan pemantauan kantin pada setiap hari persekolahan agar sentiasa dalam keadaan bersih dan baik.
4.         Menyediakan laporan mingguan pemantauan dan tindakan diambil.  (Mengambil maklum berdasarkan buku laporan harian guru bertugas)
5.         Memastikan laporan KENDIRI disemak dan ditandatangani oleh PK HEM.
6.         Mengiringi pegawai perubatan/ kesihatan hadir memantau / membuat pemeriksaan tahap kebersihan kantin sekolah jika diperlukan.
7.         Bekerjasama dengan Pengusaha kantin untuk sentiasa berusaha menaiktaraf keceriaan dan kebersihan kantin

Bidang tugas Penyelaras Program Denggi

1          Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran tayangan dan lain- lain. (dengan kerjasama UBK dan Klinik Kesihatan)
2          Merancang dan melaksanakan sudut bermaklumat tentang bahaya AEDES dan DENGGI
3          Memantau sistem perparitan dan pembiakan nyamuk. (dengan kerjasama kantin)
4          Menyediakan laporan bulanan pemantauan denggi (kerjasama dengan unit kesihatan)
                     UNIT PENGURUSAN 3K


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Zakaria bin Mohamed
3K – SEKOLAH SELAMAT
Shahrul Azuar bin Musahar
Semua Pengawal Keselamatan
3K – KEBERSIHAN SEKOLAH
Vijayaletchumy Perumal
Semua Pekerja Pembersihan
3K  - KECERIAAN SEKOLAH
Razali bin Jamil
Semua Tukang Kebun

AHLI PELAKSANA   
Nordina binti Razali                                  Isniza binti Suhadak
Mohd Amir bin Hamdan                           Mariati binti Adnan
Mohd Timothy Joel bin Abdullah            Zarina binti Hj Ali
Mariyani binti Mat Jusoh                          Hasniza binti Idris
Suraidah binti Abdul Salim                      Fatihah binti Rapaie
Azliana Hayati binti Zahri                         Puspamala a/p Anjora
Noraswana binti Abu                               Siti Farahaida binti Abu Bakar


PENGENALAN
PENGURUSAN SEKOLAH SELAMAT telah dirancang oleh KPM bagi memastikan semua pihak termasuk sekolah, anggota keselamatan seperti Polis, Bomba, Hospital, NGO, PIBG, guru-guru dan murid-murid terlibat secara proaktif dalam isu keselamatan. Bidang ini terdiri dari unit Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan yang dikolaborasi bagi memastikan kawasan sekolah selamat, kondusif dan ceria.
MAKLUMAT AM

Bidang Tugas Penyelaras 3K – Keselamatan
‘Sekolah Selamat’                                                 

1.         Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD.
2.         Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti:
i.          Keselamatan lalulintas dan bekerjasama dengan program JKJR
ii.          Keselamatan bangunan dan perabot.
iii.         Keselamatan di makmal/ bengkel/ bilik/ bilik- bilik khas.
3.         Menyediakan pelan laluan kecemasan semasa kebakaran serta mengadakan latihan kebakaran, ‘Fire Drill’ sekurangnya 2 kali setahun. (Mac & Jun)

4.         Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi

5.         Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis/ polis trafik, bomba, JKR, Jabatan Bekalan Air dan elektrik.
6.         Memastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat dan menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada waktu rasmi sekolah.
7.         Memastikan kawasan sekolah sentiasa selamat untuk pelajar, guru dan kakitangan sekolah termasuk makmal sains dan bengkel Kemahiran Hidup mempunyai arahan keselamatan.
8.         Mengatur sesi pendidikan dan ceramah keselamatan dengan kerjasama pihak Polis, Bomba dan Hospital.
9.         Bekerjasama dengan pengawal keselamatan (memberi & menerima maklumat) mengenai hal-hal berkaitan keselamatan murid/ guru / sekolah.


Bidang Tugas Penyelaras 3K – Kebersihan 
“Sekolah Bebas Sampah”                                  


1.         Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD.
2.         Menyediakan perancang program setahun (tentatif)
3.         Memastikan kawasan sekolah sentiasa bersih dari sampah.
4.         Mengatur sesi pendidikan dan ceramah kebersihan dengan kerjasama pihak UBK, Majis Daerah atau Jabatan Kesihatan.
5.         Menjalankan aktiviti mendidik tentang kebersihan seperti ‘Cara Membasuh Tangan’, ‘Gaya Hidup Sihat’ dan sebagainya.
6.         Menjalankan kempen ‘Sekolah Bebas Sampah’ secara berkala  dan memastikan semua peraturan kebersihan dipatuhi oleh semua warga sekolah
7.         Membantu Pentadbir sekolah memantau tugas-tugas pekerja pembersihan swasta dalam usaha meningkatkan tahap kebersihan dan memberi laporan berkala kepada Guru Besar


Bidang Tugas Penyelaras 3K – Keceriaan
Sekolah Rakan Alam Sekitar ’SERASI’

1.         Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan Pendidikan dan PPD
2.         .Mengadakan aktiviti- aktiviti berkaitan keceriaan kelas & bilik-bilik khas.
3.         Memastikan kelas sentiasa dalam keadaan bersih, kemas, ceria dan kondusif.
4.         Mengadakan kempen “Sekolah rakan Alam Sekitar” (SERASI)
5.         Menjalankan kempen ‘Kitar Semula’
6.         Membantu Pentadbir sekolah memantau tugas-tugas pekerja tukang kebun sekolah dalam usaha meningkatkan tahap keceriaan kawasan sekolah dari masa ke semasa dan memberi laporan berkala kepada Guru Besar.

             UNIT PENGURUSAN KESIHATAN


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)      
SETIAUSAHA             Mariyani binti Mat Jusoh
AHLI                              Salmah binti Mahmud (Sismakan)
                                       Fatihah binti Rapaie (Denggi)
Puspamala a/p Anjora (RMT)
Uma Devi a/p Vettarayan
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Vijayaletchumi a/p Perumal
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu BakarPENGENALAN
Unit Pengurusan KESIHATAN merupakan unit penting dalam Hal Pengurusan Ha Ehwal Murid dalam sesebuah sekolah. Unit ini kerap mendapat makluman terkini tentang masalah kesihatan semasa atau secara berkala. Dapatan maklumat bukan sahaja dari KPM tetapi juga dari berita semasa. Oleh itu, pasukan ini merupakan nadi kepada pelanggan sekolah iaitu murid dan ibubapa.

MAKLUMAT UNIT

1.         Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat disediakan dan dilengkapi.
2.         Menyediakan peraturan bilik rawatan (sick bay) dan bilik rawatan sementara untuk program suntikan murid Tahun 1 dan 6 (Feb – Jun).
3.         Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dan kad Pergigian dengan kerjasama guru kelas serta menyediakan bilik rawatan sementara untuk Klinik Pergigian bergerak.
4.         Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/ gigi oleh Jabatan Kesihatan. Bersedia dengan senarai cadangan murid untuk tindakan pemeriksan rawak seperti mata, kutu, urin dan darah
5.         Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran tayangan dan lain- lain. (dengan kerjasama UBK dan Klinik Kesihatan)
6.         Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.
7.         Menghadiri taklimat berkaitan dengan kesihatan seperti H1N1, Jerebu, Denggi dan sebagainya.
             UNIT PENGURUSAN KWAPM

PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Mariati binti Adnan
AHLI                             Hasniza binti Idris
Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Suraidah binti Abdul Salim
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Pembantu Tadbir


             UNIT PENGURUSAN RMT


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Puspamala a/p Anjora
AHLI                             Hasniza binti Idris                 
Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Pembantu Tadbir
                     UNIT PENGURUSAN VITAMIN 1M


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Puspamala a/p Anjora
AHLI                             Hasniza binti Idris                 
Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Pembantu Tadbir
             UNIT PENGURUSAN SUSU SEKOLAH


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Puspamala a/p Anjora
AHLI                             Hasniza binti Idris                 
Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Pembantu Tadbir
PENGENALAN

PENGURUSAN BANTUAN KERAJAAN ini diterajui oleh beberapa unit penting yang pada dasarnya terlibat secara langsung dengan Unit Kebajikan sekolah.  Unit Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM), Unit Rancangan Makanan Tambahan (RMT), Unit Projek Susu Sekolah dan Unit Vitamin 1Malaysia ini adalah berkait rapat dengan memastikan setiap murid di sekolah menerima bantuan selayaknya bagi membolehkan mereka meneruskan sesi persekolahan dengan baik dan berkesan. Walaubagaimanapun, unit-unit ini berhadapan dengan bantuan yang perlu diagihkan kepada yang layak dan akan diaudit pada akhir sesi persekolahan.MAKLUMAT AM
Bidang Tugas Guru Penyelaras KWAPM


1         Meneliti pekeliling dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi
2          Mengedar borang, menyemak dan  menentukan tarikh penghantaran kepada dan daripada semua guru
3          Menyimpan data/borang penerima KWAPM  secara sulit
4.         Memproses borang permohonan dan membuat kajian lapangan jika terdapat borang permohonan yang meragukan.
5.         Memanggil mesyuarat bersama pasukan Unit kebajikan dan PIBG untuk membuat penilaian dan perakuan KWAPM kepada murid mengikut masa dan ketetapan.
6          Bekerjasama dengan pembantu tadbir kewangan sekolah dari masa ke semasa untuk pengakuan penerimaan EFT kewangan KWAPM
7          Menyemak senarai akhir layak dari KPM, menyediakan buku-buku bank/tunai untuk diagihkan dengan segera.
8          Memberitahu ibu bapa/ penjaga murid tentang kemasukan dan penerimaan wang KWAPM
9.         Menyediakan laporan akhir murid layak & cicir / memastikan murid pindah menerima wang KWAPM / memastikan laporan akhir untuk tujuan audit disiap-lengkapkan.MAKLUMAT AM
Bidang Tugas Guru Penyelaras RMT & Vitamin 1M

1         Meneliti pekeliling dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi
2          Mengedar borang, menyemak dan menentukan tarikh penghantaran kepada dan daripada semua guru kelas
3          Menyimpan data/borang penerima RMT
4.         Memproses borang permohonan dan membuat kajian lapangan jika terdapat borang permohonan yang meragukan.
5.         Memanggil mesyuarat bersama pasukan Unit kebajikan dan PIBG untuk membuat penilaian dan perakuan RMT & Vitamin 1M kepada murid mengikut masa dan ketetapan.
6          Bekerjasama dengan pembantu tadbir kewangan sekolah dari masa ke semasa untuk pengakuan bilangan hari dan jumlah murid penerima RMT setiap bulan untuk tujuan pembayaran mengikut peruntukan yang tepat.
7          Menyediakan laporan borang RMT (A) – Laporan data murid menerima untuk tujuan audit disiap-lengkapkan.
8.         Menyediakan laporan akhir untuk tujuan pembayaran semula baki lebihan kewangan (jika berkaitan) kepada pembantu tadbir kewangan sekolah

MAKLUMAT AM
Bidang Tugas Guru Penyelaras Projek Susu Sekolah

1         Meneliti pekeliling dari Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi
2          Menerima dan menandatangani borang penghantaran susu dari pembekal untuk tujuan dokumentasi
3          Menyimpan data dan bilangan murid mengikut kelas yang terkini pada setiap masa untuk tujuan agihan susu.
4.         Memanggil mesyuarat (Jika Perlu) bersama pasukan Unit kebajikan dan PIBG untuk membuat penilaian dan perakuan Susu Sekolah  kepada murid mengikut masa dan ketetapan.
6          Bekerjasama dengan pembantu tadbir kewangan sekolah dari masa ke semasa untuk pengauditan dan laporan akhir.
7          Bekerjasama dengan guru kesihatan jika berlaku sebarang masalah keracunan akibat pengambilan susu.
8.         Menyediakan laporan borang Susu (A) – Laporan data murid menerima untuk tujuan audit disiap-lengkapkan.
9.         Menyediakan laporan akhir               
             UNIT PENGURUSAN SPBT

PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Noorhayati binti Ahmad
AHLI                             Hasniza binti Idris
Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p PerumalPENGENALAN

PENGURUSAN SPBT di sekolah merupakan nadi utama yang kerap dipantau oleh unit teknologi atau unit HEM dari Kementerian Pendidikan. Sistem e-mateks yang diperkenalkan telah memudahkan guru penyelaras menyediakan pengkalan data mudah-capai di setiap sekolah. Inisiatif guru penyelaras bilik BOSS dengan mewujudkan kumpulan sokongan seperti pasukan BOSS sekolah membolehkan kawalan integrity buku-buku teks yang dibekalkan dapat diurus-selia dengan baik.
MAKLUMAT AM
Bidang Tugas Guru SPBT

1          Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks
a.         Mesyuarat diadakan dua kali iaitu pada awal dan akhir tahun.
b.         Pembahagian tugas
c.         Taklimat guru kelas
d.         Pembahagian tugas pentadbiran SPBT
i.   Buku stok (ikut kelas)
ii.  Pengedaran/ pengumpulan
iii. Buku rosak
iv. Menubuhkan ‘ Pasukan Bertugas’. SPBT (Pengawas bilik BOSS)

2          Borang Permohonan SPBT :
a.         Mengedar borang berkelompok kepada guru kelas
b.         Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT.
c.         Mengedarkan senarai nama murid kepada guru kelas
d.         Memastikan guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/
Borang G mengikut jadual

3         Mesyuarat Jawatankuasa SPBT yang dipengerusikan oleh Guru Besar/ Penolong Kanan HEM bagi menentukan jumlahh penerimaan dan pengagihan
4          Membuat pesanan buku melalui sistem e-mateks
a.         Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
b.         Mencadangkan pertukaran buku pada pertengahan tahun (jika perlu)
c.         Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.
d.         Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.

5          Pengedaran buku Teks
a.         Mengedarkan mengikut kelas dan aliran
b.         Menentukan tarikh pengedaran
c.         Mengesan kelancaran pengedaran
d.         Mendapatkan borang dari murid yang baru masuk/ bertukar sekolah
e.         Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk
f.          Memastikan buku Teks telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar
g.         Memastikan guru kelas telah mengagihkan buku
           
6          Pengurusan Rekod dan Dokumen
a.         Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis
b.         Rekod buku stok yang kemaskini mengikut kelas
c.         Senarai tugas guru pengedaran/pengumpulan
d.         Menyimpan rekod buku, hapus kira rosak dan hilang

7          Pengurusan Keselamatan Buku
a.         Memastikan bilik khas SPBT dalam keadaan baik
b.         Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT
c.         Peraturan mengedarkan buku ke sekolah lain
d.         Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik

8          Pengurusan Pemulangan Buku SPBT
a.         Menentukan tarikh pemulangan  mengikut kelas
b.         Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut mengikut tarikh/ kelas
c.         Melapaorkan kepada Guru Besar/ PK HEM tentang proses pemulangan
i.          Peratus rosak/ hilang
ii.          Guru bertugas
iii.         Hapus kira
iv.        Kekurangan/ lebihan

9.         Mengadakan kempen-kempen seperti ‘SAYANGI BUKU TEKS’ atau kempen “MEMBALUT BUKU TEKS’ dan seumpamanya bagi meyemai rasa saying dan cinta buku-buku teks untuk tujuan kelangsungan jangka hayat penggunaan buku tersebut.
               
  UNIT PENGURUSAN PROJEK KHAS/RIMUP

PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Mohd Timothy Joel bin Abdullah
AHLI                             Zakaria bin Mohamed
Suhana binti Mohd Sani
Isniza binti Suhadak
Vijayaletchumi a/p Perumal
Shahrul Azuar bin Musahar
Nordina binti Razali
Jumly bin Abdul Aziz
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
PENGENALAN

PENGURUSAN Projek Khas / RIMUP merupakan Unit Tentatif yang diwujudkan bagi mengurus sebarang program terancang secara ad-hoc sama ada dari sekolah, PPD, JPN Selangor mahupun KPM. Antara projek yang dijalankan adalah program RIMUP yang telah diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu. Walaubagaimanapun, program-program yang dirancang perlu mendapat surat punca kuasa termasuk kewangan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah. Ada juga program yang telah ditentatifkan dalam takwim HEM seperti ‘Hari Kanak-Kanak Sedunia’ di mana unit perlu mencari alternatif kewangan bagi merealisasikan program tersebut.

MAKLUMAT AM

Bidang Tugas Guru Penyelaras Projek Khas


1          Menyusun program sepanjang tahun untuk menyemai semangat muhibah dalam kalangan murid.

2          Mewujudkan suasana harmoni dan mengukuhkan intergrasi kaum dalam kalangan murid

3          Menyusun program sepanjang tahun untuk menyemai semangat patriotic dalam kalangan murid

4          Menyelaras aktiviti- aktiviti sepanjang Bulan Kemerdekaan. (mengikut surat pekeliling dan arahan dari PPD/JPNS/KPM)

5          Mewujudkan suasana harmoni dan mengukuhkan intergrasi kaum dalam kalangan murid termasuk Rancangan Intergrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP).

6          Menganjurkan ceramah, pameran dan lawatan berkaitan nilai- nilai cinta akan tanahair.

7.         Mengadakan program yang bertujuan mencungkil bakat murid-murid seperti Program Bintang Kecil, Public Speaking, Pertandingan Bercerita, Spelling Bee, Bijak Sifir, dan Program Inovatif.

8.         Mengadakan mesyuarat mengikut keperluan.             UNIT PENGURUSAN KEBAJIKANPENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Isniza binti Suhadak
AHLI                             Riyanis binti Ibrahim
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
Nordina binti RazaliPENGENALAN

PENGURUSAN Kebajikan murid merupakan nadi penting dalam setiap unit HEM di sekolah. Unit ini akan menjadi barisan hadapan yang akan mengenalpasti dan menyenaraikan murid berkelayakan bagi tujuan sebarang bentuk bantuan semasa. Barisan ini perlu mengenal-pasti melalui data dan kajian lapangan latar sosio murid yang mungkin terlepas pandang oleh guru-guru kelas atau pentadbiran.
MAKLUMAT AM
1          Memohon sumbangan daripada pihak NGO bagi mengisi Tabung Kebajikan Sekolah.

2          Mendapatkan maklumat murid miskin, susah, kemalangan, kesusahan sementara, banjir, kebakaran, miskin tegar, anak yatim, ibu tunggal susah  dan memerlukan bantuan daripada guru kelas dan kaunselor.

3          Menyimpan senarai pendek calon terkini dan disimpan secara sulit.

4          Mengagih bantuan dan membuat kutipan derma bagi pelajar yang kematian ibu/bapa atau menghadapi kesukaran luar jangka.

5          Menyusun program sepanjang tahun untuk menyemai semangat muhibah dalam kalangan murid.

6          Mewujudkan suasana harmoni dan mengukuhkan intergrasi kaum dalam kalangan murid

7          Mengadakan mesyuarat untuk tujuan kemaskini data dan makluman tindakan dan keputusan dengan kehadiran pentadbir dan wakil PIBG (jika perlu)

8          Menyediakan laporan akhir tahun untuk tujuan kewangan (jika perlu)             UNIT PENGURUSAN PPDa
PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Jumly bin Abdul Aziz
AHLI                             Suhana binti Mohd Sani
Nordina binti Razali
Mohd Timothy Joel bin Abdullah
Zakaria bin Mohamed
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal

PENGENALAN

PENGURUSAN Pasukan Pencegahan Dadah Sekolah (PPDa) ini telah diwujudkan di semua sekolah di Malaysia dengan kerjasama AADK (Agensi Dadah Kebangsaan). Unit ini bertindak sebagai barisan hadapan yang akan membantu  mendedahkan kepada murid-murid apa itu dadah dan bahaya pengambilan dadah melalui pendidikan dan aktiviti yang dirancang.


MAKLUMAT AM

1          Memberi pengetahuan dan pendedahan kepada warga sekolah tentang bahayanya dadah

2          Menggalakkan penglibatan murid-murid dalam usaha memerangi najis dadah.

3          Menyusun program sepanjang tahun untuk menyemai semangat anti-dadah dan bahaya penggunaan dadah secara tidak terkawal.

4          Merancang kempen bersama pasukan AADK, Balai Polis Angkat dan Unit Kesihatan untuk tujuan pameran dan pendidikan.

5          Sentiasa mencari ruang untuk menilai dan melihat potensi murid yang mungkin terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan gejala dadah.

6.         Mengadakan mesyuarat (jika perlu) untuk tujuan pengemaskinian data latar sosio murid

7          Menyediakan laporan akhir tahun (jika terlibat dengan kewangan)

                UNIT DAFTAR - APDMPENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Riyanis binti Ibrahim
AHLI                             Shahrul Azuar bin Musahar
Salmah binti Mahmud
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal
             UNIT PENGURUSAN TAKAFUL


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Riyanis binti Ibrahim
AHLI                             Shahrul Azuar bin Musahar
Siti Fadilah binti Hj Saion
Salmah binti Mahmud
Zakaria bin Mohamed
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Zarina binti Hj Ali
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Vijayaletchumi a/p Perumal


PENGENALAN

PENGURUSAN Daftar Keluar Masuk/ Sistem Maklumat Murid merupakan nama yang sama dengan Unit Aplikasi Pangkalan Data Murid yang diperkenalkan sejak beberapa tahun lalu. Unit ini pada dasarnya terlibat secara langsung dengan KPM melalui talian sesawang bagi tujuan mendapatkan data sahih dan cepat dari sekolah. Justeru itu, unit ini perlu mengawal-selia data terkini murid masuk dan murid pindah dengan jelas dan dilaporkan setiap hujung bulan Mac, Jun,Ogos dan Nov.MAKLUMAT AM

1          Memastikan semua  murid yang baru masuk didaftarkan dengan segera dengan data dari Borang Jadual 3 dan memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di dalam daftar masuk dengan kelas dan teratur.

2          Menerima kemasukan pelajar baru dan membuat penempatan mengikut kelulusan dan serta memberi nombor pendaftaran kepada guru kelas untuk disisi dalam register (buku kedatangan murid)

3          Memberi taklimat kepada semua guru kelas dan penyelaras tentang peraturan pengurusan register pada minggu pertama persekolahan dan minggu terakhir persekolahan bagi memastikan regiter diuruskan dengan lengkap, teliti dan kemas.

4          Memastikan semua maklumat murid diisi dengan lengkap selewat-lewatnya pada hujung bulan Januari.

5          Penyelaras aliran (Guru kelas 1 setiap aliran – Kelas Rajin) perlu memastikan guru kelas menutup register pada hari terakhir setiap bulan. Semak dan pastikan maklumat yang diisi tepat dan lengkap. Enrolmen murid  diserahkan kepada Pembantu Tadbir untuk semakan.

6          Mengumpul enrolmen semua kelas dan membuat enrolmen keseluruhan dan menyerahkannya kepada PK HEM selewat-lewatnya pada minggu pertama bulan berikutnya.

7          Penyelaras hendaklah sentiasa peka akan ketidakhadiran guru dan menanda kehadiran murid  bagi kelas tersebut.(jika perlu)

8          Memastikan semua register sentiasa berada di pejabat dan kehadiran telah ditanda selewat-lewatnya masa ketiga.

9          Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling bagi mendapatkan kad-kad berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran pelajar.
a.         Buku Kad Kemajuan Pelajar
b.         Kad 001 dan 002
c.         Borang kelulusan  KWAPM (jika berkaitan)

10        Sentiasa mengemaskini fail-fail pertukaran pelajar. Fail tersebut mesti disimpan di pejabat HEM

11        Bekerjasama dengan guru  kelas bagi menyiapkan sijil-sijil di peringkat sekolah iaitu:-
a.         Sijil berhenti sekolah
b.         Sijil Penyertaan Peringkat Sekolah/PPD/JPNs/KPM
c.         Sijil UPSR
d.         Sijil lain-lain yang berkaitan

12        Bekerjasama menyempurnakan analisis peperiksaan UPSR.

13        Berada di sekolah pada hari pendaftaran pelajar baru dan membantu guru kelas mengagihkan kemasukan muri

14        Menyemak fail-fail kemasukan muri dan memastikan ia dikemaskini.

15        Menyimpan borang-borang kemasukan murid baru dalam fail daftar masuk mengikut kelas.

16        Unit Takaful bertindak mengikut prosedur dan arahan syarikat Insuran (rujuk polisi)


             UNIT KECERIAAN KELASPENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Zarina binti Hj Ali
AHLI                             Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
Vijayaletchumi a/p Perumal
Shahrul Azuar bin Musahar
Siti Fadilah binti Hj Saion
Salmah binti Mahmud (premis Kantin Sekolah)
Zakaria bin Mohamed
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Noraswana binti Abu (Kelas Pra Nur Gemilang)
Siti Farahaida binti Abu Bakar (Kelas Pra Ceria)
Nordina binti Razali (bilik Pusat Sumber)
Isniza binti Suhadak (bilik j-QAF)
Jumly bin Abdul Aziz (bilik Komputer Sekolah)
PENGENALAN
Unit ini diwujudkan bagi membantu unit 3K dalam memastikan keceriaan bukan sahaja wujud di uar bilik darjah tetapi juga di dalam bilik darjah. Pertandingan dan kempen bukan sahaja satu galakan tapi juga telah diiktiraf dalam unit HEM sebagai satu wadah memastikan kelas sebagai tempat mendidik dan kondusif bagi semua murid.MAKLUMAT AM


1          Bertanggungjawab membuat pembahagian tugasan murid  di bawah jagaan bilik darjah atau bilik khas masing-masing

2          Mendapatkan maklumat murid miskin, susah, kemalangan, kesusahan sementara, banjir, kebakaran, miskin tegar, anak yatim, ibu tunggal susah  dan memerlukan bantuan daripada guru kelas dan kaunselor.

3          Memastikan setiap bilik darjah/bilik khas mempunyai bilangan kerusi dan meja yang mencukupi dan telah diinventorikan. Borang KEW Aset Perolehan di bilik/kelas peru ditampal di pintu atau di papan kenyataan berdekatan dengan pintu masuk.

4          Memastikan Visi  &  Misi Sekolah, Objektif & Matlamat Sekolah dan Piagam Pelanggan Sekolah di tampal di papan kenyataan dan mudah lihat.

5.         Memastikan Senarai nama murid layak bantuan kerajaan (KWAPM & RMT) ditampal.

6          Memastikan terdapat Jadual waktu dan Jadual Bertugas ditampal di samping  semua bentuk bahan bantu belajar yang mendidik dan berganti mengikut jangka masa tertentu.

7          Menyusun program dan pertandingan ‘Kelas Terbersih’ sepanjang tahun untuk menyemai semangat muhibah dan kerjasama  dalam kalangan murid.

8          Mengemaskini  Maklumat dan Makluman Am pada setiap masa.
                    
                 UNIT KEBITARAAN MURID


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Uma Devi a/p Vettarayan
AHLI                             Suhana binti Mohd Sani
                                      Salmah binti Mahmud
Nordina binti Razali
Siti Zaharani binti Mohammad Ali


PENGENALAN
Unit ini diwujudkan bagi membantu  Sekolah mengenalpasti murid-murid yang mempunyai ciri-ciri khas samada positif atau negatif. Antara ciri-ciri murid yang perlu dikenalpasti seperti mereka yang mempunyai masalah pembelajaran seperti ’autisme’, sindrom down, hiperaktif dan juga lembam. Kajian lapangan dan laporan perlu dijalankan dengan bantuan pihak tertentu bagi memastikan murid ini mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebolehan mereka. Selain itu, murid-murid yang mempunyai potensi  Multiple Intellingencies juga perlu dikenalpasti supaya bakat mereka boleh diketengahkan dan seterusnya mengikuti program-program khas seperti ’Permata Pintar’, ’Bintang Kecil’ dan sebagainya. Pemilihan guru-guru yang terdiri dari guru pemulihan, guru pendidikan khas dan guru kaunselor diharap menepati spesifikasi dalam mencari bakat tersembunyi dalam diri murid-murid.
MAKLUMAT AM


1          Bertanggungjawab membuat penilaian secara langsung dan tidak langsung

2          Mendapatkan maklumat murid melalui saringan dan soal-selidik jika perlu

3          Menyusun program dan pertandingan ‘sepanjang tahun untuk mencari bakat tersembunyi

4          Mengadakan ujian saringan dan bekerjasama dengan guru LINUS untuk menilai tahap pembelajaran dan pencapaian murid yang sukar.

5          Mengadakan sesi perbincangan dengan ibubapa/penjaga selepas dipersetuji dalam mesyuarat

6.         Mengadakan program dalam usaha membantu guru LINUS, Pemulihan dan Guru Kelas dalam mengenalpasti potensi dan bakat murid.

7          Bekerjasama dengan guru Pusat Sumber dalam usaha mengesan tahap dan potensi membaca dan kebolehan murid

7.         Menyimpan senarai pendek calon untuk tujuan tindakan seterusnya (bersama agensi lain seperti kesihatan atau KPM)

8          Mengemaskini  Maklumat dan Makluman Am pada setiap masa.


                 UNIT ‘BANTUAN ONE-OFF’


PENGERUSI                Sangaji bin Andong     (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI     Nor Aidah binti Baba   (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA             Suraidah binti Abdul Salim
AHLI                              Isniza binti Suhadak
Riyanis binti Ibrahim
                                      Suhana binti Mohd Sani
Maraziah binti Md Isa
Mariyani binti Mat Jusoh
Mariati binti Adnan
Suraidah binti Abdul Salim
Mohd Amir bin Hamdan
Azliana Hayati binti Zahri
Puspamala a/p Anjora
Hasniza binti Idris
Fatihah binti Rapaie
Noraswana binti Abu
Siti Farahaida binti Abu Bakar
PENGENALAN

PENGURUSAN Bantuan ‘One-Off’ ini diwujudkan bagi membantu Unit Kebajikan dalam mengagihkan bantuan atau sumbangan secara ad-hoc samada dari Kerajaan atau pun orang perseorangan.  Unit ini akan mengenalpasti dan menyenaraikan murid berkelayakan bagi tujuan sebarang bentuk bantuan semasa. Barisan ini perlu mengenal-pasti melalui data dan kajian lapangan latar sosio murid yang mungkin terlepas pandang oleh guru-guru kelas atau pentadbiran. Antara bantuan yang kerap diterima seperti bantuan zakat, sumbangan derma, Agihan wang bantuan persekolahan RM100, sumbangan cermin mata dan sebagainya.
MAKLUMAT AM
1          Mendapatkan maklumat murid miskin, susah, kemalangan, kesusahan sementara, banjir, kebakaran, miskin tegar, anak yatim, ibu tunggal susah  dan memerlukan bantuan daripada guru kelas dan kaunselor.

3          Menyimpan senarai pendek calon terkini dan disimpan secara sulit.

4          Mengadakan mesyuarat untuk tujuan kemaskini data dan makluman tindakan dan keputusan dengan kehadiran pentadbir dan wakil PIBG (jika perlu)

5          Menyediakan laporan akhir tahun untuk tujuan kewangan (jika perlu)

5.0   CARTA ALIRAN KERJA UNIT-UNIT PENGURUSAN
        HAL EHWAL MURID
CARTA ALIRAN KERJA


MULA
Mesyuarat JK

Laporan Eksekutif
Urusan surat  menyurat
Penyediaan Kertas Kerja/Cadangan, Perbincangan sumber kewangan
Pelaksanaan aktiviti
 Laporan bergambar
TAMAT
Post Mortem
Penilaian
Laporan Akhir
 

6.0   PENUTUP

Pembinaan Pelan Perancangan Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis, Banting Selangor ini merupakan pelan jangka panjang dan jangka pendek yang dirancang sedemikian bagi memantapkan lagi struktur pentadbiran sedia ada. Pelan ini merupakan satu perubahan terkini kepada gaya pengurusan dinamik dan berkualiti bagi memenuhi cabaran pendidikan kepada sistem pengurusan dan daya kepemimpinan sekolah masa kini.  Pelan ini dirancang berdasarkan isu sebenar di sekolah yang hanya meliputi bidang utama pengurusan Hal Ehwal Murid semata-mata.
Pengurus dan kepimpinan sekolah yang diketuai oleh Guru Besar dan disokong oleh barisan Penolong Kanan dan seluruh warga sekolah sangat komited dalam merealisasikan visi dan misi sekolah ini.Melalui konsep asas dan utama dalam gaya pengurusan sekolah seperti wawasan,  misi, analisis persekitaran dalaman dan luaran, matlamat strategik, objektif, pelan taktikal dan operasi dan penilaian dihasilkan ini merupakan modal penting melahirkan satu stail kepimpinan dan pengurus sekolah yang strategik.      
Akhir sekali, saya selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Sungai Manggis, Banting Selangor ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Besar, Semua barisan Pentadbir sekolah dan guru-guru yang cukup prihatin dalam menjayakan misi dan visi unit ini.RUJUKAN
Edaris Abbu Bakri. (2004).  Pengurusan Strategik Konsep dan Aplikasi Untuk
            Pendidikan.  Kuala Lumpur : Terbitan Uturan Publications & Distributors Sdn.
Bhd

Dr. Muhamad Bustaman, (2007). Nota Kuliah Perancangan Strategik Pembangunan
Sekolah Bagi Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB) Komponen IAB Dengan Universiti Awam Malaysia. IAB Genting Highlands, Pahang: Jabatan Perancangan dan Program Latihan IAB

Hairuddin Mohd Ali dan Muhammad Bustaman Abdul Manaf. (2009). Perancangan
Strategik Sekolah. Kuala Lumpur : PTS Professional.

Tuan Syed Putera Syed Ali.(2005). IAB Utara, Nota Kuliah (Kursus Instraksional
Kepimpinan Guru Besar 12 – 24 November 2005. Kedah : IAB Utara

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah, 2007,  Perancangan Pemajuan
Sekolah SKPM 3 : Jemaah Nazir Sekolah KPM

Sektor Jaminan Kualiti, Jemaah Nazir Sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri Sabah
Segala tempat dapat dipenuhi oleh isinya
selain dari tempat ilmu. Tempat ilmu makin di isi
semakin bertambah besarnya. Tempat ilmu ialah pada akal. Semakin bertambah ilmu maka akan semakin terasa kebodohan. Orang yang merasa dirinya pandai adalah orang yang tidak
mahu menambah pengetahuannya”
No comments: