Sunday, 24 February 2013

TIENS

Tiens Group Co. Ltd.("Tiens Group"), telah ditubuhkan pada tahun
1995 oleh Mr. Li Jinyuan di Tianjin, China. Ia merupakan sebuah
syarikat antarabangsa yang meliputi bidang-bidang seperti bio tek
nologi, pendidikan, jualan runcit, pelancongan, kewangan, perda
gangan antarabangsa dan E-perniagaan. Tiens Group bermula
memasuki pasaran antarabangsa pada tahun 1997. 
 
Kini, Tiens Group telah memasuki 190 buah Negara
di seluruh dunia dan telah menubuhkan 110 cawangan di seluruh
negara di samping mempunyai 50,000 francais dan menjalinkan
hubungan kerjasama strategik dengan usahawan-usahawan ter
kemuka dari seluruh negara.

Tiens Group menghasilkan produk seperti makanan kesi
hatan, penjagaan kesihatan, penjagaan kulit dan produk kegunaan
isi rumah. Tiens Group juga menyediakan pilihan gaya hidup ber
teraskan kesihatan kebahagiaan, kecantikan dan kemewahan untuk
16 juta buah keluarga di seluruh dunia.

Melalui falsafah yang bermurah hati dan penyayang, Tiens Group
bergiat aktif dalam tanggungjawab sosial dimana telah menyum
bangkan 200 juta dolar Amerika kepada kebajikan awam dan per
tunjukan amal sosial. Kejayaan pengurusan yang bersistematik di
peringkat tempatan dan global telah memberi sumbangan yang
besar untuk mencapai matlamat strategik antarabangsa Tiens Group.

Tiens Group merupakan sebuah syarikat antarabangsa yang
tiada tandingan dari segi penyelidikan, inovasi, profesionalisme
termasuk mempunyai 8000 pekerja, dimana 35% adalah berpen
didikan tinggi. Kini, Tiens Group sedang berkembang dengan lebih
pesat berdasarkan sistem pengurusan yang sistematik dan teori-
teori terkini seperti Six-Network Interaction Theory, New Swap
and Alternative Theory , New Supermarket Theory and
Consumption Makes Wealth, Operation and Consumption Makes
More Wealth, berhasrat menuju ke ara 500 syarikat yang terkuat
di dunia.

Kenapa Perlunya Latar Belakang.
Kemajuan yg dicapai oleh syarikat dapat meyakinkan , dimana
kebanyak an syarikat yang beroperasi secara tidak meluas atau
global. Ini akan menyebabkan syarikat itu akan membuat
banyak perubahan yang akan melibatkan pesertanya. Sekaligus
akan menyebabkan kerugaian yg besar terhadap peserta.
Ada sesetengah syarikat yang gulung tikar tidak dapat dikesan,
ini kerana ia telah bertukar tangan atau bertukar cara pemasaran
nya, atau bertukar kerana rugi.
 
Sewajarnya peserta menilai dan mengkaji serba sedikit dari hal Syarikat yg diceburinya. Barulah peserta membuat penilaian atau pemilihat yang tepat..Ini kerana ia akan memberi keuntungan kepada peserta itu sendiri.

Produk
Selain dari itu produk memainkan peranan penting dalam
mana mana perniagaan sekali pon. Kualiti produk juga perlu
menjadi penilaian peserta.Kerana produk yang tidak bermutu
atau tidak mendapat pengiktirafan akan menyebabkan satu
satu syarikat itu berjalan lembab dan rugi. Sijil kepada quality
menjadi tarikan pengguna. Sijil kepada kesan kepada pengguna
hendaklah dimaklomkan atau pengguna berhak mengambil
tahu kebaikan dan keburukan (side efect) satu satu produk.
Keberkesanan atu satu product akan membawa peserta menjadi
sasaran pengguna lain. Ianya menjadi kunci satu satu syarikat.
Produk juga menjadi nadi kepada peserta yg kurang mampu
turut sama dalam syarikat dan menikmati kejayaan seperti
yg lain lain.

No comments: